تبلیغات
مهندسی اینترنت - اپراتور سوم شریك خارجی می گیرد
مهندسی اینترنت
شنبه 25 اردیبهشت 1389

اپراتور سوم شریك خارجی می گیرد

شنبه 25 اردیبهشت 1389

نوع مطلب :

موبنا – وزیر ارتباطات با اعلام این مطلب که تامین تله کام با اختیار خودمی تواند شریک خارجی خود را انتخاب کند،گفت: این اپراتورمجاز است که 49 درصد از سهام خود را به خارجی ها واگذارکند.
مهندس رضا تقی پور در گفت وگو با موبنا در تشریح چگونگی واگذاری اپراتور سوم به تامین تله کام با بیان اینکه در شرایط قبلی کنسرسیوم برنده موظف بود شریک خارجی را از ابتدا معرفی کند، اظهار داشت: اما در شرایط جدید تامین تله کام با اختیارخود می تواند شریک خارجی خود را انتخاب کند.

وی افزود: پس از اینکه واگذاری پروانه اپراتور سوم از طریق مزایده ممکن نشد ، برابر با مجوز شورای اقتصاد ،از طریق ترک تشریفات ، پروانه فعالیت این اپراتور صادر شد .
تقی پور تصریح کرد: شرایط جدید پروانه فعالیت اپراتور سوم از لحاظ قیمتی با شرایط قبلی پروانه برابری می کند.
تقی پوربا بیان اینکه برای واگذاری اپراتور سوم مذاکرات گسترده ومتراکمی با اپراتورهای گوناگون از کشورهای مختلف درمدت شش ماه گذشته صورت گرفت، اظهار داشت: پس از انجام مذاکرات در نهایت اپراتور سوم به شرکت شمس نوین که زیرمجموعه صندوق تامین اجتماعی است ، واگذار شد.
وی با اشاره به اینکه متقاضیان دیگری برای دراختیار گرفتن اپراتور سوم نیز وجود داشت، افزود: در مذاکره صورت گرفته سعی شده شرایط متقاضیان سنجش و مقایسه شود.
به گفته وزیر ارتباطات شرایط تامین تله کام از نظر میزان سهمی که به دولت پرداخت می کند، طرح تجاری و کف درآمدی که باید به دولت بپردازد، مناسب تر از دیگر متقاضیان بود.