تبلیغات
مهندسی اینترنت - جراحی اینترنتی به كمك ربات‌ها در ایران
مهندسی اینترنت
شنبه 22 اسفند 1388

جراحی اینترنتی به كمك ربات‌ها در ایران

شنبه 22 اسفند 1388

نوع مطلب :

پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیركبیر روشی را برای كنترل ربات‌ها از طریق اینترنت در مقیاس آزمایشگاهی با موفقیت طراحی كردند.

امیر منعمیان ، پژوهشگر طرح، با اشاره به گسترش شبكه‌های اینترنتی و روش‌های كنونی استفاده از ربات در جراحی‌ها، گفت: هم اكنون بخش فرامین در نزدیكی بیمار قرار گرفته و دستورات پزشك به ربات جراح داده می‌شود.

وی افزود: در این طرح امكان استفاده از شبكه‌های اینترنتی برای انتقال فرامین و افزایش فاصله پزشك و بیمار با قرار دادن یك ربات ساده در سمت راهبر و ربات یك درجه آزادی در قسمت اجرا، آزمایش شد.