تبلیغات
مهندسی اینترنت - گرانقیمت ترین Domain ها دنیا در چه سالی و با چه قیمتی فروخته شدند؟f
مهندسی اینترنت
جمعه 21 اسفند 1388

گرانقیمت ترین Domain ها دنیا در چه سالی و با چه قیمتی فروخته شدند؟f

جمعه 21 اسفند 1388

نوع مطلب :

Insure.com 2009 $16 million

 S ....  e .... x.com 2006 $14 million

Fund.com 2008 £9.99 million

 P . o . r . n .com 2007 $9.5 million

 Business.com 1999 $7.5 million

Diamond.com 2006 $7.5 million

 Beer.com 2004 $7 million

 Israel.com 2008 $5.88 million

Casino.com 2003 $5.5 million

 Toys.com 2009 $5.1 million